Frodig kvinna

Jag gör både fria skulpturer och porträtt på beställning.

© 2008 | FORMA Annika Rehn | Hillebardsgränden 16 | 226 49 LUND