Om mig


OM

KONSTNÄREN

MÄNNISKOR INSPIRERAR

Min konst handlar oftast om att undersöka och synliggöra mänskliga beteenden. Vilka är vi? Vad har vi för behov? Hur relaterar vi till varandra och vår omvärld? Vi tror oss vara civiliserade, men inte sällan kommer primitiva, ja rentav djuriska, sidor fram i mötet med andra. Ibland blir våra beteenden tragiska, ibland närmast komiska. Där vill jag söka. Kan jag få betraktaren att stanna upp och betrakta sig själv – då har jag lyckats.


Även om jag gör skulpturer i olika material så börjar jag ofta skapandet i lera. Leran är fantastisk. Den tillåter att jag lägger till och tar bort, om och om igen, tills jag når det uttryck jag eftersträvar. Det är en lustfylld process.


Jag är från Lund, men bor numera i Montauroux, Frankrike. Jag studerade konst på Lunds konstskola och Nordvästra Skånes folkhögskola på 90-talet och har skulpterat sedan dess. Jag har sedan kontinuerligt kompletterat studierna med olika kurser, bland annat modellstudier, porträtt och olika tekniker.

Skulpturen "Regnlycka" växer fram I min ateljé.